... مراسم خاکسپاری شهید مهدی فتوحی در سال 1390

... شهید مهدی فتوحی در 10 دی ماه 1390 بر اثر اصابت گلوگه در درگیری با اشرار و قاچاقچیان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.