... مراسم شهادت امام سجاد علیه السلام و طبخ آش سال 1397

... مراسم شهادت امام سجاد علیه السلام و طبخ آش حسین در سال 1397 برگزار شد.