... دیدار با مدافع حرم آقای روح الله پورقیومی

... دیدار با مدافع حرم جناب آقای روح الله پور قیومی