... کاشت نهال به مناسبت تولد شهید مهدی فتوحی

... کاشت نهال به مناسبت تولد شهید مهدی فتوحی در بلوار این شهید 

... ویدئوهای برنامه