... کمک مومنانه به مناسب عید فطر

... 🔹تهیه و توزیع ۲۰بسته معیشتی بین نیازمندان بمناسبت عید سعید فطر

🔻شما هم میتوانید با مبلغ دلخواهتان در این کار خیر سهیم باشید؛
۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۴-۹۸۹۲
حساب به نام خیریه شهید حاج قاسم سلیمانی

... گالری تصاویر

... ویدئوهای برنامه