... برگزاری مراسم نیمه شعبان در مسجد سجاد

... مراسم نیمه شعبان در مسجد سجاد برای عموم آزاد می باشد

... گالری تصاویر

... ویدئوهای برنامه

... صوت های برنامه