... اردوی جهادی پل دختر

... اردوی جهادی با حضور جوانان مسجد امام سجاد (علیه السلام) در پل دختر

... گالری تصاویر

... ویدئوهای برنامه