... اردوی جهادی رباط پشت بادام نوروز 97

... اردوی جهادی روستای رباط پشت بادام در نوروز 97 برگزار شد.

... ویدئوهای برنامه