... وب سایت مسجد سجاد اردکان راه اندازی شد

... خوشحالیم به اطلاع اهالی اردکان برسانیم، وب سایت جدید مسجد سجاد طراحی و راه اندازی شد.