معرفی برنامه های فرهنگی مسجد (حلقه معرفت)
543 بازدید


برنامه هفتگی حلقه معرفت چهارشنبه شب ها بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می شود. برنامه به این صورت است که نوجوانان و جوانان در حلقه های مخصوص خود به گفتگو و بحث می پردازند. لازم به ذکر است که در هر حلقه یک سرگروه وجود دارد و در زمینه مسائل مختلف برای جمع حاضر صحبت می کند.
این برنامه به منظور افزایش آگاهی هر چه بیشتر و بهتر افراد جامعه به خصوص نوجوانان و جوانان در تمامی زمینه ها ( فرهنگی، اقتصادی، مذهبی، سیاسی،...) می باشد.
تاریخ : جمعه 2 اسفند 1392

ارسال نظر

   عدد "شش" را وارد كنيد

عضويت در سامانه


آخرين پيامک ارسالي به اعضا
برآيينه جمال داور صلوات
بر روشني چشم پيمبر صلوات
برحضرت معصومه فروغ سرمد
بر دسته گل موسي جعفرصلوات
5000291434

محبوبترین حرف دل

  • م ح م د: چه لذتی بالا تر از اینکه اسمت قسم راست یک نفر باشد...
  • محسن شاکر: خدا را دوست بدار حداقلش این است که یکی را دوست داری که روزی به او می رسی...
  • مادر: شیرین ترین بوسه زندگی ام بوسه ای بودکه بعدازتولدش برصورتش زدم وتلخترین بوسه زندگی ام بوسه ای بودکه برای آخرین باربرصورت بیروحش زدم دلم برایت خیلی تنگ شده دخترم
  • مهدی: آقا جان حالا فهمیدم که چرا شما صحرا را بر شهر ها و خانه های ما ترجیح می دهی... حتی شما در خانه خود نیز غریبید! یادش بخیر خاطرات جمکران را
  • مهدی: سعی کن مانند خورشید باشی تا اگر هم بخواهی به کسی نتابی ، نتوانی!!!
  • محمد جواد: خدایا! آرامش شب رانصیب کسانی کن که آسایش روز را نصیب دیگران می کنند...
  • محمد جواد: برخی آدمها شماراترک خواهند کرد،اماآن،پایان داستان شمانیست.آن, پایانِ نقشٍ آنها در داستان شماست.