... ششمین مراسم یادواره شهیدان مهدی فتوحی و میرزا مهدی علیمحمدی سال 1396