... پخش فیلم قرآن خواندم شهید مهدی فتوحی در سالروز تولد این شهید بزرگوار در سال 1397